Czym jest MVP i dlaczego warto z niego korzystać?

– Szymon Paluch, CTO w startupie uPacjenta

Czym jest MVP i dlaczego warto z niego korzystać?

Większość dobrze prosperujących firm ma swój początek w oryginalnym pomyśle na biznes lub na określony produkt. Co jednak sprawia, że jedna firma doskonale radzi sobie na rynku i od razu znajduje rzeszę klientów, a inne działalności przechodzą bez echa? Niestety, sam pomysł (nawet najlepszy) nie wystarczy, w sytuacji, gdy produkt, lub usługa nie spełnia oczekiwań i potrzeb klientów. Jak zwiększyć prawdopodobieństwo, że nasz start-up i produkty będą żyłą złota? Należy działać w duchu idei MVP!


To termin, który jest doskonale znany startupowcom, którzy zęby zjedli na próbach rozkręcania swoich fiirm. W sytuacji wprowadzenia na rynek produktu, który nie zyskał zainteresowania klientów — osobiście przekonali się o tym, jak dużą rolę odgrywa MVP. Wchodząc w ekosystem startupowy lepiej przyzwyczaić się do prowadzenia działań próbnych i badania reakcji użytkowników. Wtedy znacząco zwiększymy swoje szanse na rozkręcenie opłacalnego i dobrze działającego biznesu.


Czyli czym jest MVP?

MVP to termin, który wielokrotnie będzie towarzyszył nam na startupowej drodze. A co tak naprawdę się za nim kryje?


MVP (ang. Minimum Viable Product), minimalnie opłacalny produkt, to pojęcie wywodzące się bezpośrednio z product development i lean start-up. Termin powstał w 2001 roku i wymyślił go Frank Robinson. Następnie spopularyzował go Steve Blank i Eric Ries, który nawiązuje do tego terminu w książce „The Lean Startup”.


Z definicyjnego punktu widzenia MVP to produkt zawierający tylko kluczowe funkcjonalności pozwalające wprowadzić go na rynek po to, by zebrać pierwszy feedback od użytkowników. To wersja testowa, a nie finalna wersja produktu, gotowego do sprzedaży.


Należy zwrócić również uwagę, że w wielu przypadkach MVP nie wymaga pisania kodu, a zainteresowanie można sprawdzić bez potrzeby programowani poszczególnych funkcjonalności. Wystarczy zaznaczyć ich obecność!


Na podstawie tego opisu można wyróżnić dwie najważniejsze cechy, które powinien spełniać MVP, by mógł być tak kategoryzowany:

· Musi prezentować funkcjonalności pozwalające na zebranie informacji zwrotnych od klientów;

· Koszt przygotowania produktu testowego jest dostosowany do jego przeznaczenia jakim jest sprawdzenie założeń (powinien być o wiele mniejszy od kosztu finalnego produktu);

Do czego służy MVP?

Jeśli MVP spełnia dane wymagania, można spokojnie wprowadzić go na rynek w celu jak najszybszego przetestowania. Sprawdzenie skuteczności MVP pozwoli na zebranie niezbędnych informacji o tym, czy produkt cieszy się zainteresowaniem i przede wszystkim – jakich funkcjonalności szukają użytkownicy i potencjalni inwestorzy. MVP to narzędzie, które nie tylko pozwala zaoszczędzić koszty, ale i czas przeznaczony na wdrożenie produktów czy usług, które nie mają przyszłości. Zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów jest kluczowym działaniem przekładającym się na popularność.


Jedyny słuszny MVP? Kilka zdań o różnicach między definicją a realiami

Jak to często bywa, w teorii wszystko brzmi łatwo i przejrzyście. A jak wyglądają realia? Niestety – często nie mają one wiele wspólnego z ich pierwotnym założeniem…


W praktyce zawodowej często można spotkać się z produktami, które nie oddają idei MVP — co więcej, ich założenia są zupełnie inne.


W procesie tworzenia produktu testowego startupowiec często udaje się po pomoc do Software house’u lub realizuje plan wraz ze swoim wewnętrznym zespołem IT. Przy takiej współpracy powstaje produkt o ograniczonej funkcjonalności mający za zadanie jedynie generować informacje. Oczywiście, mniejsza ilość funkcji nie stoi na przeszkodzie do zarabiania na MVP – nie jest to jednak jego główny cel. Jeśli produkt testowy jest tworzony z myślą o generowaniu przychodów i nie zbiera informacji zwrotnych, nie można mówić o wypuszczeniu MVP.


W jakich przypadkach zrezygnować z MVP?

Testowanie produktu w warunkach rynkowych jest powszechnie stosowane przez startupowców chcących stworzyć produkt w duchu Lean Startup. Istnieją jednak przypadki, w których MVP nie może być zastosowane np. w przypadku projektów unijnych czy państwowych. Dzieje się tak, ponieważ ramy formalne projektów tego typu, często realizowane są według z góry założonego planu. Nie przewidują one zmiany założeń i nie pozwalają na przeprowadzenie dodatkowych badań i modyfikacji. W jakich innych przypadkach można zrezygnować z wprowadzenia MVP na rynek?


Przede wszystkim – kiedy mamy dużą pewność co do naszego produktu. Kiedy nie trzeba zgadywać czy spełnia on oczekiwania klientów i czy będzie na niego popyt. Zazwyczaj wtedy, gdy mamy już podpisane umowy z firmami, które gwarantują nam, że po udoskonaleniu i wprowadzeniu kilka niezbędnych funkcjonalności, będą skłonne inwestować w nasz biznes. Wprowadzania MVP nie wymagają też projekty, które są proste, a zmiany ograniczają się do zastosowania kilku usprawnień. Takie produkty można wypuścić na rynek i sprawdzać ich popularność w bardziej tradycyjnym, klasycznym modelu.


W jakich przypadkach lepiej zastosować MVP?

Gdy prowadzimy projekty, które są zbyt duże i zbyt cenne, aby pozwolić sobie na najmniejszy błąd i przeoczenie. Wszędzie gdzie mamy do czynienia z żywym biznesem, dużymi projektami, realizacja ich znacznej części opiera się na MVP. W ich przypadku często zakłada się, że mogą pojawić się błędy produkcyjne, ale mają one posłużyć jako odpowiedzi i wskazówki, pozwalające ulepszyć produkt. Można zaobserwować tu prostą zależność – Im większy projekt, tym większe ryzyko z nim związane. Jednak wprowadzając MVP - wybieramy bezpieczeństwo.


👉 Zobacz więcej informacji ze świata startupów!